Punerea în aplicare a noului sistem ETIAS

În calitate de raportor din partea Grupului S&D din PE, am votat astăzi în Comisia pentru Bugete propunerea de Regulament referitor la instituirea unui sistem european de informații și de autorizare privind călătoriile resortisanților care trec frontierele UE (#ETIAS). Acesta vine în urma Comunicării publicată în noiembrie 2016 de către Comisia Europeană privind creșterea nivelului de securitate într-o lume a mobilității.

Având ca scop instituirea unui sistem de gestionare mai eficientă a frontierelor externe ale UE, dar și sporirea securității interne a Uniunii, această propunere va facilita în același timp un schimb de date simplificat și integrat la nivel european.
Continuarea