Punerea în aplicare a noului sistem ETIAS

În calitate de raportor din partea Grupului S&D din PE, am votat astăzi în Comisia pentru Bugete propunerea de Regulament referitor la instituirea unui sistem european de informații și de autorizare privind călătoriile resortisanților care trec frontierele UE (#ETIAS). Acesta vine în urma Comunicării publicată în noiembrie 2016 de către Comisia Europeană privind creșterea nivelului de securitate într-o lume a mobilității.

Având ca scop instituirea unui sistem de gestionare mai eficientă a frontierelor externe ale UE, dar și sporirea securității interne a Uniunii, această propunere va facilita în același timp un schimb de date simplificat și integrat la nivel european.

Prin amendamentele depuse de mine și sprijinite prin votul altor partide politice din cadrul PE, am reușit să apăr perspectiva turismului, și anume menținerea unei taxe de călătorie cât mai mică posibil, astfel încât Europa să rămână în topul destinațiilor turistice la nivel global. Mai mult chiar, am asigurat o majoritate de voturi și pentru propunerea mea de a institui sprijin financiar din partea Comisiei Europene pentru costurile de integrare la nivel național, ceea ce va ajuta ca statele membre să pună în aplicare în timp util noul sistem ETIAS.

Spre regretul meu însă, amendamentul care propunea finalizarea cât mai urgentă a procesului de aderare a României și Bulgariei la Spațiul Schengen nu a trecut. Cu toate acestea, consider că o astfel de prevedere este esențială pentru buna funcționare a blocului comunitar, motiv pentru care voi insista cu un nou amendament în acest sens, de data aceasta în cadrul Comisiei LIBE, care este și responsabilă de acest dosar.